Oferta

Tłumaczenie aktów, świadectw, dyplomów, zaświadczeń, umów, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, CV, listów motywacyjnych, itp. Tłumaczenia ustne: negocjacje, rozmowy handlowe.

Przyjmuję do tłumaczenia także dokumenty wysłane pocztą elektroniczną. Wystarczy przesłać zeskanowany dokument. Tłumaczenie zostanie wysłane pocztą. Zapewniam wysoki poziom merytoryczny tłumaczeń oraz układ graficzny zbliżony do oryginału.

Jestem pod telefonem codziennie od 8:00 do 21:00.

Krótkie terminy. Krótkie dokumenty takie jak odpis aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu, dyplom, zaświadczenie o niekaralności są zwykle gotowe w tym samym dniu.